مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مزايده اقلام فرسوده و مازاد IT (شهريورماه 1400)

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده اقلام فرسوده و مازاد IT (شهريورماه 1400)
شماره :
48/1400/60
مهلت دريافت سند :
1400/06/13
مهلت ارسال سند :
1400/06/23
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1400/06/29

بانک مسکن در نظر دارد اقلام مازاد و فرسوده خود در حوزه IT (شامل خود پرداز دیواری،سالنی،تیپ سرور...)را از طریق مزایده عمومی و سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش برساند :

تاریخ انتشار:1400/5/31  تاریخ بازدید: 1400/06/01 لغایت  1400/06/08مهلت دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه:1400/06/01 لغایت: 1400/06/13 مهلت ارائه پیشنهاد: روز  سه شنبه مورخ 1400/06/23 تاریخ بازگشائی:روز دوشنبه 1400/06/29  تاریخ اعلام به برنده : مورخ 1400/0717

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   می باشد .  همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن  به نشانی www.bank-maskan.ir (صفحه اصلی، اطلاع رسانی،اخبار و اطلاعیه ها، مزایده اقلام مازاد در حوزهIT) و جهت بازدید ازاقلام موصوف به انبار فیروز آباد این بانک واقع در کیلومتر 7 جاده تهران به ورامین - قبل از فیروزآباد – مقابل پمپ بنزین مراجعه نمایند.

  محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستاد تهران- خیابان فردوسی – نبش سرهنگ سخایی- ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه پنجم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 06:40:00
تاريخ : 1400/05/31