مناقصه مناقصه

بازگشت

آگهي مزايده زمينهاي كشاورزي واقع در فيروزآباد

نوع :
مزایده
طبقه بندي موضوعي :
عمومی
رسانه :
پرتال
موضوع :
آگهي مزايده زمينهاي كشاورزي واقع در فيروزآباد
شماره :
48/1400/28
مهلت دريافت سند :
1400/04/09
مهلت ارسال سند :
1400/04/22
تاريخ بازگشايي پاکت ها :
1400/04/28

    بانک مسکن در نظر دارد زمینهای کشاورزی واقع در فیروزآباد را با برگزاری مزایده عمومی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به فروش رساند.

تاریخ انتشار:  1400/03/31 مهلت دریافت اسناد مزایده ازطریق سامانه  :   1400/04/09 تاریخ بازدید:   01/04/1400  لغایت: 1400/04/09مهلت ارائه پیشنهاد: 1400/04/22تاریخ بازگشائئ: 1400/04/28تاریخ اعلام  به برنده : 1400/05/13

کلیه مراحل برگزاری مزایده از دریافت برگ شرایط مزایده تا ارائه پیشنهاد مزایده گران و بازگشایی پاکت ها و همچنین پرداخت تضمین شرکت در مزایده (ودیعه) از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد)به آدرس اینترنتیwww.setadiran.ir   می باشد .  همچنین متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت بانک مسکن  به نشانی www.bank-maskan.ir (صفحه اصلی، اطلاع رسانی،اخبار و اطلاعیه ها، مزایده زمین های فیروزآباد) و جهت بازدید از محل با شماره تلفن 26309254 تماس حاصل نمایند.

  محل بازگشایی پاکت های پیشنهادات ارائه شده از طریق سامانه ستاد تهران- خیابان فردوسی- نبش سرهنگ سخایی- ساختمان ادارات مرکزی بانک مسکن ـ طبقه پنجم ـ سالن کنفرانس می باشد .

ساعت : 08:11:00
تاريخ : 1400/03/31