مدارک لازم برای افتتاح حساب مدارک لازم برای افتتاح حساب

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب اشخاص حقیقی
  • ارایه اصل وکپی کارت ملی و شناسنامه
  • ارایه اصل وکپی کارت ملی و شناسنامه و وکالت نامه وکیل والصاق آن به برگ افتتاح حساب
  • گذرنامه وبرگ اقامت دارای اعتبار درصورتی که بازکننده حساب از اتباع خارجی باشد.
  • درمواردی که حساب به صورت مشترک افتتاح می گردد ، شرکای باید علاوه برتکمیل برگ افتتاح حساب وسایر مدارک دیگر ، نسبت به تکمیل وامضای فرم الحاقیه قرارداد اقدام نمایند.

توضیح : درصورت تغییر نشانی ، مشتری ملزم به ارایه آدرس جدید وکد پستی ده رقمی می باشد.

مدارک مورد نیاز جهت افتتاح حساب اشخاص حقوقی
  • یک نسخه از اساسنامه و یا شرکت نامه شخص حقوقی و روزنامه رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران که درآن اولین آگهی ثبت شرکت ، آخرین تغییرات و اسامی صاحبان امضاهای مجاز چاپ شده باشد .
  • یک نسخه از تصویر مصدق کارت ملی و شناسنامه اشخاص دارای امضاهای مجاز و ارایه مهر اشخاص حقوقی

الف- نام و نام خانوادگی و مشخصات اعضای هیات مدیره و هیات عامل شرکت

ب- مشخصات دارندگان حق امضای با معرفی حق برداشت از حسابهای شرکت.

ج- مدت و حدود اختیارات هیات مدیره و مدیرعامل (مدیران اجرایی)

  • تاییدیه وزارت کار و امور اجتماعی یا سازمان مرکزی تعاون کشور بر حسب مورد در خصوص شرکتهای تعاونی ( کارگری و غیر کارگری )

نکته : افتتاح حساب مشترک برای اشخاص حقوقی صرفا برای حساب قرض الحسنه جاری امکانپذیر است .