مدیران استان ها مدیران استان ها

بازگشت

مدیر شعب استان اردبیل

ابوالفضل کوهی فرد
مدیر شعب استان اردبیل
تلفن : 045-33733289
نمابر :
آدرس پستی : اردبیل مابین میدان بسیج و میدان ارتش -جنب اداره تبلیغات اسلامی