مدیران استان ها مدیران استان ها

بازگشت

مدیر شعب استان آذربایجان غربی

خلیل ایمانی بخشایش
مدیر شعب استان آذربایجان غربی
تلفن : 044-33450171
نمابر : 044-33460870
آدرس پستی : ارومیه-خیابان کاشانی - نرسیده به چهارراه دانشکده