افتتاح حساب اتباع خارجی افتتاح حساب اتباع خارجی

 

اشخاص خارجی مشتمل بر موارد ذیل می باشد:

  1. اشخاص حقیقی خارجی مقیم
  2. اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم
  3. اشخاص حقوقی خارجی مقیم
  4. اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم

جهت ارائه هرگونه خدمات به اتباع خارجی داشتن مدارک زیر الزامی می باشد:

توضيحات

مدارك شناسايي معتبر

 

مدرك آمايش صادره توسط وزارت كشور، مشروط به معتبر بودن آن شامل :

          براي اتباع كشور افغانستان

 * كارت اقامت موقت اتباع خارجي - آمايش 16

   براي اتباع كشور عراق و برخي اقشار افغان

  *كارت اقامت موقت اتباع خارجي - هويت 15

 

گذرنامه با رواديد و يا پروانه اقامت معتبر

  مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت ساليانه تمديد و در دفترچه اقامت درج مي گردد .

 دفترچه اقامت صادره از سوي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر .

  مجوز اقامت دارندگان دفترچه مزبور به صورت 3 ، 5 و 10 ساله صادر و يا تمديد مي شود .

دفترچه اقامت ويژه صادره از سوي ناجا به شرط دارا بودن مجوز اقامت معتبر .

  اعتبار دفترچه مزبور هر سه ماه تمديد مي گردد .

 دفترچه پناهندگي صادره از سوي ناجا به شرط دارا بودن اعتبار .

 

 

شرایط افتتاح حساب

اشخاص حقیقی خارجی مقیم

سپرده قرض الحسنه جاری بدون دسته چک، سپرده قرض الحسنه پس انداز و همه سپرده های مدت دار قابل افتتاح می باشد.

اشخاص حقیقی خارجی غیرمقیم

سپرده قرض الحسنه پس انداز و همه سپرده های مدت دار قابل افتتاح می باشد.

اشخاص حقوقی خارجی مقیم

افتتاح انواع حساب سپرده بلامانع است.

اشخاص حقوقی خارجی غیرمقیم

سپرده قرض الحسنه پس انداز و همه سپرده های مدت دار قابل افتتاح می باشد.

 

سایر مقررات:

  • انتقال و اشتراک قرض الحسنه جاری و پس انداز به هیچ وجه امکانپذیر نیست.
  • انتقال و اشتراک سپرده های سرمایه گذاری مدت دار صرفا با بستگان درجه اول(پدرف مادر، فرزند و همسر) امکانپذیر است.
  • افتتاح انواع حساب های تعهدی اعم از صندوق پس انداز مسکن، صندوق پس انداز ساخت مسکن، پس انداز مسکن جوانان و صندوق پس انداز مسکن یکم امکانپذیر نمی باشد.
  • افتتاح انواع حساب سپرده بنام اشخاص حقیقی خارجی که دارای اجازه اشتغال صادره توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اخذ سایر مدارک لازم امکانپذیر است.
  • ارائه هرگونه خدمات الکترونیک امکانپذیر است.

 

تاریخ ویرایش1400/9/8- 10:56