تازه های اخبار تازه های اخبار

نشست هم اندیشی مدیرشعب بامعاونین

نشست مدیرشعب بامعاونین درخصوص اهداف بانک

جذب منابع ووصول مطالبات ازاهداف کلیدی بانک به حساب می اید
نشست فصلی معاونین شعب با حضور ـ صید نبی حیدریان ـ مدیر شعب استان لرستان ـ معاون مدیریت، مسیولین دوایر و کارشنان در محل این مدیریت برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی مدیریت لرستان: صید نبی حیدریان ـ مدیر شعب استان لرستان ـ با بیان این مطلب در جمع مسیولین دوایر و معاونین شعب با هدف تعامل بیشتر بین مسیولین و معاونین شعب در جهت جذب منابع و پیگیری وصول مطالبات برگزار شد ضمن تشریح اهداف استراتژی بانک گفت : در شرایط کنونی جذب منابع و وصول مطالبات از مهمترین اهداف سازمان به شمار می رود
حیدریان به مزایای انواع خدمات و حسابهای جدید بانک اشاره کرد و ادامه داد تمام کارکنان صف و ستاد باید به صورت کاربردی در خصوص چگونگی انتقال و ارایه این اطلاعات کارکنان را توجیه کنند وی در خصوص تکریم ارباب رجوع گفت تکریم ارباب رجوع و احترام به آنها نیز یکی از راه های جذب مشتری و وفادار نمودن آنها به بانک می باشد
در این نشست سید حمزه موسوی اطهر ـ معاون مدیریت شعب استان لرستان ـ گفت : با توجه به حسابهای متنوع بانک ضروری است تمام کارکنان برای بهبود وضعیت موجود تلاش کنند وی کرامت مشتریان و رعایت اصول مشتری مداری را یکی از راه های جذب مشتری و کسب موفقیت عنوان کرد
در پایان از معاونین موفق در زمینه جذب منابع و وصول مطالبات تقدیر شد
آخرین بروزرسانی 1394/5/4