تازه های اخبار تازه های اخبار

تشریح نرخ جدیدتسهیلات مشارکت

نرخ جدیدتسهیلات مشارکت بدون سپرده تشریح شد

درنشست معاونین شعب دستورالعملهای مرتبط بانرخ جدید تسهیلات تشریح گردید
نرخ جدید تسهیلات مشارکت بدون سپرده تشریح شد .
در نشست معاونین شعب مدیریت شعب لرستان نرخ جدید تسهیلات مشارکت بدون سپرده تشریح شد .
در این نشست آقای شاکرمی مسیول دایره اعتباری مدیریت شعب به تشریح کامل بخشنامه های مرتبط با نرخ سود مشارکت پرداخت و اعلام نمود از این پس تمام پرونده های مشارکت بدون سپرده برای عقد قرارداد بر اساس آخرین تغییرات یاد شده اعمال شود .
آخرین بروزرسانی 1394/5/3