تازه های اخبار تازه های اخبار

تجلیل از انتظامات بانک

باحضور مدیر شعب مسیول واعضای دفتر حراست از پرسنل انتظامات تجلیل شد

آرامش کارکنان مدیون حضور مقتدرانه انتظامات است

برگزاری جلسه انتظامات با حضور مدیر شعب لرستان

با حضور مدیر شعب لرستان ، مسیول دفتر و اعضای حراست جلسه ماهانه پرسنل انتظامات برگزار گردید .

در این جلسه امیر بهاروندی رییس دفتر حراست گزارشی از عملکرد 8 ماهه پرسنل انتظامات در زمینه های مختلف ارایه و خاطر نشان کرد که بسیاری از اهداف و برنامه های مورد نظر محقق شده اند . ایشان همچنین داشتن نظم و انضباط و حسن خلق را از ویژگیهای همکاران زیر مجموعه عنوان کردند .

در ادامه صید نبی حیدریان مدیر شعب استان از زحمات شبانه روزی همکاران دفتر حراست و انتظامات تقدیر و تشکر نمود و افزودند : آرامش کارکنان مدیون حضور مقتدرانه انتظامات است و بی شک یکی از عوامل موفقیت بانک را باید انجام صحیح و اصولی وظایف محوله آنان جستجو کرد . حیدریان با تشویق همکاران به مطالعه بخشنامه های بانک از آنان خواست تا ضمن انجام وظایف جاری در جهت جذب منابع و بازاریابی تلاش کرده و یاری رسان سایر کارکنان باشند .

در پایان جلسه درجه سرنگهبانی به آقای مصطفی سبزیان و ارشد نگهبانی به آقایان علی خدادادی سالاروند و حسام دریکوند اعطا و همراه با هدایایی از آنان تقدی بعمل آمد .

آخرین بروزرسانی 1394/5/3