تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزش بازاریابی بانکی

باحضور مدیر،معاون،روسای شعب ودوایروکارشناسان بانک دوره آموزش بازاریابی بانکی برگزار شد

بایستی باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال واستفاده از مزیتهای رقابتی طرح 76 بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم
دوره آموزشی بازاریابی بانکی با حضور صید نبی حیدریان ـ مدیرشعب استان لرستان ، سید حمزه موسوی اطهر ـ معاون مدیریت ، رؤسای شعب سطح استان وبرخی از همکاران مدیریت در محل سالن کنفرانس مدیریت لرستان برگزار گردید.
در این جلسه حیدریان با اشاره به عملکرد مدیریت لرستان طی 10 ماهه سال جاری ، جذب منابع و کاهش مطالبات معوق را ازاولویتهای کاری دانست و بیان داشت : پاسخگویی به درخواست مشتریان و برآوردن انتظاربه حق آنها لازمه جذب منابع و پیگیری مستمرلازمه وصول مطالبات معوق می باشد . ودراین راستا بایستی به بازاریابی و پیگیری مداوم وصول مطالبات معوق پرداخته تا ازاین راه تعادل بین منابع و مصارف را به نرم کشوری برسانیم .
ایشان با اشاره به ضرورت برگزاری این دوره و تشریح طرح 76 گفت : در خصوص افزایش توان علمی و عملی همکاران برگزاری دوره بازاریابی بانکی اهمیت دارد و در این راستا همکاران می بایست با بهره گیری از همه توان خود و بهره برداری از مطالب ارایه شده در کلاس درارتقای جایگاه و افزایش سهم بازار بانک تلاش نموده و باتوجه به نزدیک شدن به پایان سال و استفاده از مزیتهای رقابتی طرح 76 بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم .
ایشان درادامه گفت : با بهره گیری از خرد جمعی در بازاریابی های هدفمند، تقویت بانکداری الکترونیکی، سرعت دهی و ارایه خدمات با حداقل خطا، مشتری مداری، تکریم ارباب رجوع، تعلق و تعصب سازمانی،کنترل و نظارت،رعایت نظم و انضباط کاری، اعتبار سنجی، رعایت ضوابط و مقررات وافزایش تعلق خاطر کارکنان نسبت به بانک از طریق پست ها و ابزارهای تشویقی می توان در نیل به اهداف عالیه بانک گام های محکمتری برداشت .
وی با اشاره به اهمیت نظام آموزشی کارکنان گفت :
آموزش همکاران را در جهت تبدیل توانایی های بالقوه به بالفعل یاری می رساند . و توجه بیشتر به بحث آموزش و گردش شغلی و به روز بودن دانش بانکی و برگزاری جلسات توجیهی آموزشی بصورت مکرر باعث انتقال دانش و تجارب همکاران می شود .
حیدریان با اشاره به تعامل سازنده نیروهای صف وستاد افزود : نیروهای صف از ارکان هر سازمان محسوب شده ودراین راستا و درپیشبرد اهداف بانک نیروهای ستاد به صورت کامل حامی و پشتیبان شعب می باشند وامید است که با ایجاد فضای سازنده و مثبت و حفظ این فضا به بهبود عملکرد شعب کمک نماییم .
در ادامه سید حمزه موسوی اطهر – معاون مدیریت شعب استان لرستان - با قدردانی از زحمات همکاران در انجام امور محوله گفت : انتظار می رود روسای شعب با تلاش مضاعف و با بهره گیری از برنامه ریزی مدون کیفیت کار و ارتقای جایگاه بانک را مدنظر قرار داده و با دقت در گفتار و رفتار خود به الگویی برای سایر همکاران تبدیل شده و تاثیر گذار باشند .
آخرین بروزرسانی 1394/5/3