تازه های اخبار تازه های اخبار

جلسه ماهانه کارکنان انتظامات

اعطای درجه افسرنگهبانی به همکاران انتظامات

اقتدار انتظامات ضامن امنیت در شعب است
جلسه ماهانه کارکنان انتظامات مدیریت شعب استان لرستان با حضور معاون مدیریت، مسیول و معاون فیزکی و کلیه پرسنل انتظامات مدیریت شعب استان لرستان برگزار گردید.
در این جلسه سید حمزه موسوی اطهر معاون مدیریت با تبیین ویژگیهای اخلاقی و کاری یک همکار انتظامات از آنها خواستند که اقتدار کاری خود را حفظ نمایند زیرا اقتدار انتظامات ضامن امنیت در شعب است.
در پایان این جلسه درجه افسر نگهبانی به آقای حسن نیک نجات و حبیب قربانی و ارشد نگهبانی به رضا رباطی اعطا گردید.
آخرین بروزرسانی 1394/5/3