تازه های اخبار تازه های اخبار

دوره آموزشی مدیریت مشارکتی معاونین شعب برگزارشد

باحضور صیدنبی حیدریان مدیرشعب لرستان دوره آموزشی مدیریت مشارکتی معاونین برگزارشد

جذب منابع ووصول مطالبات معوق ازاهداف کلیدی واساسی بانک به شمار می رود
دوره آموزشی مدیریت مشارکتی معاونین شعب مدیریت شعب استان لرستان با حضور صید نبی حیدریان ـ مدیر شعب استان لرستان ـ ومعاونین شعب استان برگزار گردید.
در این نشست حیدریان ـ با اشاره به عملکرد بانک از ابتدای سال تاکنون گفت: جذب منابع و وصول مطالبات معوق از اهداف کلیدی و اساسی بانک به شمار می رود و نقش ویژه ای در ارایه خدمات بانک ایفا می کند و شاخص مهمی در ارزیابی میزان موفقیت شعب محسوب می شود. از طرف دیگر با توجه به شرایط رقابت حاکم بر بانکها حضور فعال به صورت گروهی با خرد جمعی در بحث بازاریابی و پیگیری های مستمر در راستای جذب منابع وکاهش مطالبات معوقه یک ضرورت بحساب می آید . همچنین در راستای تحقق اهداف عالیه بانک اهتمام ویژه در بحث فروش اقساطی مسکن مهر که مورد تاکید مدیران ارشد بانک می باشد نیز بایستی در دستور کار قرار گیرد .
ایشان در ادامه با اشاره به اهمیت مشارکت کارکنان ولزوم دانش محور بودن کارکنان گفت: مشارکت کارکنان باعث بهبود مستمر و افزایش بهره وری در بانک گردیده و تسلط به وظایف و دانش بانکی بسیار حایز اهمیت است و بایستی شعب در خصوص برگزاری جلسات بخشنامه خوانی و جلسات هم اندیشی بصورت هفتگی اهمتمام ویژه بعمل آورند چرا که لازمه پیشرفت امور، برگزاری اینگونه جلسات و دوره های آموزشی است که علاوه بر تقویت کار گروهی موجب می شود که هم در جریان امور، سیاست ها و بخشنامه ها و برنامه بانک قرار بگیریم و هم در ارایه خدمات به مشتریان و تکریم ارباب رجوع موفق تر عمل نماییم .
وی در ادامه جلسه بیان داشت : بایستی با آراستگی ظاهر و احترام از مشتریان استقبال کنیم تا حس دلبستگی و وفاداری درایشان ایجاد گردد، مشتریان همواره باید ازطراوت و نشاط و آراستگی و خوشرویی کارکنان احساس آرامش بیشتر کنند و اعتماد بین بانک و مشتریان فراهم و محقق گردد. ارایه خدمات مطلوب و انجام درست کارها مستلزم داشتن برنامه و رعایت ضوابط و مقررات در تمام زمینه هاست . که بایستی با نشاط و تعصب و تعلق سازمانی داشته باشیم تا به اهداف مورد نظر تعیین شده دست پیدا کنیم.
سپس در ادامه معاونین شعب به بیان مسایل و مشکلات و پیشنهادات خود در خصوص مسایل کاری پرداختند .
آخرین بروزرسانی 1394/5/3