تازه های اخبار تازه های اخبار

یازدهمین جلسه هسته مطالعاتی وپژوهشی

تحلیل وارزیابی عوامل موثر برنگهداری وجذب مشتریان

راهبرد بازاریابی بانک ارتباط بااشخاص حقیقی وحقوقی شاغل دراین بخش میباشد
یازدهمین جلسه هسته مطالعاتی و پژوهشی مدیریت شعب لرستان با هدف بررسی پرسشنامه طرح پژوهشی با عنوان "تحلیل و ارزیابی عوامل موثر بر نگهداری و جذب مشتریان بانک مسکن با تاکید بر مشتریان انواع صنوف مرتبط با بخش مسکن و ساختمان در استان لرستان"با حضور معاون مدیریت شعب استان، مجری و ناظر پروژه و اعضای هسته پژوهش در محل مدیریت تشکیل گردید.
در این نشست موسوی اطهر-معاون مدیریت شعب استان- اظهار داشتند: با عنایت به رهنمودهای مدیرعامل محترم بانک مبنی بر ایجاد ارتباط بیشتر با اصناف مرتبط با بخش مسکن و ساختمان ،راهبرد بازاریابی بانک ارتباط با اشخاص حقیقی و حقوقی شاغل در این بخش می‌باشد. و با توجه به اینکه بانک مسکن به‌عنوان پرداخت‌کننده تسهیلات در صنعت ساختمان و مسکن و مشتریان به‌عنوان تسهیلات گیرندگان محسوب می‌شوند. اگر تعامل بانک و صنوف مرتبط در این بخش افزایش یابد قطعاً منابع عمده‌ای از وجوه در گردش به بانک بازمی‌گردد. فعالیت در بخش مسکن به‌ویژه در بخش مستغلات و خدمات صنعت ساختمان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم حدود 21 درصد از تولید ناخالص داخلی را از آن خودکرده است. همچنین 10 درصد از اشتغال کشور در این بخش متمرکزشده است. آمارها نشان‌دهنده نقش محرک و بسیار تاثیرگذار این صنعت در توسعه اقتصادی کشور است و می‌توان از هم‌افزایی ایجادشده برای تحقق ماموریت اصلی بانک ازجمله تامین مالی ساخت‌وساز بهره برد. لکن نتایج این پروژه می‌تواند بانک را در دستیابی بهتر به اهدافش یاری رساند.
در ادامه موسوی-مجری طرح- به بیان نتایج مصاحبه‌های صورت گرفته از همکاران و مشتریان در خصوص عوامل مؤثر بر نگهداری و جذب مشتریان و به تطبیق این عوامل با پرسشنامه ارسالی از اداره کل پژوهش و برنامه‌ریزی پرداختند. در پایان اعضای هسته پژوهش نیز به بیان نظرات و پیشنهادات خود در راستای اصلاح و بهبود پرسشنامه طرح پرداختند.
 
آخرین بروزرسانی 1394/5/3