تازه های اخبار تازه های اخبار

شعبه موفق

شعبه موفق

مصاحبه بارییس شعبه موفق ازنا
شعبه موفقمنابع شعبه ازنا طی نه ماهه سال جاری معادل 62 درصد رشد داشته که در بیشتر بخشهای بیش از اهداف تعین شده می باشد در بخش قرض الحسنه جاری با 20/59 درصد رشد 23 درصد اهداف تعیین شده ، سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت عادی و ویژه با 111 درصد رشد 462 درصد اهداف تعیین شده ، سپرده ممتاز با 3/141 در صد رشد 128درصد اهداف تعیین شده ، سپرده های بلند مدت با 4/62 درصد رشد 213 درصد اهداف تعیین شده توسط مدیریت ومرکز تحقق پیدا کرده است .
در این خصوص میز گردی با حضور مسیول محترم شعبه در خصوص موفقیت های فوق داشتیم تا به تشریح دلایل این موفقیت بپردازیم .
*دلایل دستیابی به اهداف تعیین شده در بخش جذب منابع را در چه می دانید ؟
دلایل دستیابی به اهداف تعین شده در بخش جذب منابع را می توان در مرحله اول مرهون تلاش بی وفقه کارکنان دانست همچنین موفقیت کسب شده را می توان ناشی از یاد آوری هرروزه و اهمیت جذب منابع به ویژه منابع ارزان قیمت در موقعیت کنونی برای کارکنان ورصد روزانه آمار و عملکرد شعبه با استفاده بهینه از امکانات موجود و بازاریابی هدفمند بوده است .رضایتمندی مشتریان از بانک ، ایجاد بستر مناسب با توجه به طرح های اعلام شده از طرف هیات مدیره محترم بانک ، حمایت مدیریت محترم شعب استان ،تماس تلفنی و مراجعه حضوری با مشتریان که قبلاً در شعبه حساب داشته اند واکنون نسبت به کاهش موجود ویا راکد نمودن حسابهای خود اقدام نموده اند و جویای علت قطع رابطه آنها با بانک (اکثریت مشتریان اظهار داشتند علت قطع رابطه بانکی آنها و انتقال حساب ها به بانکهای دیگر شلوغی سالهای اخیر شعبه در زمان پرداخت تسهیلات مسکن مهر و روستایی بوده است)و تشریح شرایط و مزایای جدید بانک و سبد سپرده ها برای مشتریان .تماس مسیول شعبه با صاحبان حسابهای ممتازی که برای آنها اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن تخصیص داده شده و تحویل اوراق مربوطه به سالهای گذشته (سالهای 90،91،92 و93) که موجب رضایت و خرسندی اکثریت مشتریان و تمرکز حساب آنها در این بخش گردید.
*چه شیوه ای در بازاریابی را در افزایش جذب منابع مؤثر می دانید ؟
بازاریابی ایجاد رابطه دوستی و حس همکاری و تعاون وهمدلی بین همکاران شعبه ،تقسیم عادلانه کار وهمچنین اضافه کار و پاداشهای تخصیصی به آنها ،باعث انگیزه و انجام به موقع تعهدات شده است . انجام سریع وبه موقع کار ارباب رجوع و برخورد حسنه تمامی همکاران با مشتریان و تسلط آنها نسبت به قوانین و دستورالعمل های صادره باعث خوش نامی بانک در سطح شهر و جذب مشتریان جدید شده است ، همچنین بازاریابی که پخش دستگاههای کارت خوان صورت گرفته موجب جذب منابع و مشتریان پایدار گردیده است . بازاریابی های متعدد با شرکت ها و کارخانجات موجود در منطقه ویژه اقتصادی ازنا داشته اند .
آخرین بروزرسانی 1394/5/1