تازه های اخبار تازه های اخبار

تقدیر از مدرسین برتر

طی مراسمی از مدرسین برتر سال 97 در مدیریت لرستان تقدیر به عمل آمد

       به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب استان لرستان مرتضی دهداری زاده مدیر شعب از مدرسین برتر در بحث آموزش همکاران طی مراسمی تقدیر به عمل آورد .

مدیر شعب استان لرستان در این مراسم ضمن تشکر از مدرسین برتر مدیرت لرستان عنوان کرد بحث آموزش به عنوان یکی از اصلی ترین ابزارهای توسعه منابع انسانی به شمار می رود برنامه‌های آموزش کارکنان در یک سازمان می‌تواند نیاز به نیروی انسانی متخصص در آینده را نیز رفع کند و تضمینی برای حل مشکلات کارکنان باشد. بنابراین چنانچه کارکنان یک سازمان خوب آموزش ببینند بهتر می‌توانند در ارتقای سطح کارایی سازمان سهیم باشند و سرپرستان و مدیران به نظارت زیاد در مورد زیردستان خود نیاز نخواهند داشت. در عین حال می‌توانند کارکنان را برای احراز مشاغل بالاتر و پرمسیولیت آماده سازند، زیرا کارکنان در پرتو آموزش صحیح است که می‌توانند وظایف خود را به نحو مطلوب انجام دهند.اکنون آموزش ضمن خدمت کارکنان در سازمان‌های مختلف از جایگاه خاصی برخوردار است زیرا در چند دهه اخیر بیش از هر دوران دیگر در طول تاریخ بشری، علوم و تکنولوژی پیشرفت نموده است این تحول و دگرگونی بحدی است که در هر ۵ سال، نیمی از اطلاعات بشری منسوخ گردیده و اطلاعات و دانش جدید جایگزین آن می‌گردد.

در ادامه مرتضی دهداری زاده مدیرشعب با همراهی داریوش عالی پور معاون مدیریت شعب، مسعود خسروی رییس دایره سیستم ها و مهدی گودرزی رییس دایره منابع انسانی با اهدای لوح و کارت هدیه از مدرسین برتر، آقایان حسین محمدی ، احمد رحمانی مهر ، گودرز مراد پور ، مرتضی شاکرمی ، مجید جعفری ، رامین احسانی تبار و مهدی کوشکی تقدیر بعمل آمد .

آخرین بروزرسانی 1398/5/7