تازه های اخبار تازه های اخبار

همایش معاونین و پایوران شعب

برگزاری نشست همایش معاونین و پایوران شعب با حضور داریوش عالی پور معاون مدیریت شعب استان لرستان
به گزارش روابط عمومی مدیریت شعب لرستان همایش معاونین و پایوران شعب مدیریت با حضور داریوش عالی پور معاون مدیریت شعب استان و الیاس پاپی رییس دایره امور اعتباری مدیریت و همکاران معاون و پایور شعب تحت پوشش مدیریت برگزار شد. در این نشست داریوش عالی پور معاون مدیریت شعب لرستان با اشاره به اهمیت جایگاه اجرایی معاونین و پایوران شعب درراستای ارایه خدمات به مشتریان و حفظ و نگهداری مشتریان بانک عنوان کرد . همکاران معاون و پایور به عنوان همکاران اجرایی در تعامل با مشتریان بسیار اثرگذار بوده و در این راستا وفاداری مشتریان به بانک مرهون مدیریت شما همکاران توانمند در شعب می باشد . در ادامه داریوش عالی پور ضمن تشریح روند شکل گیری این همایش به نقش آگاهی از دستور العمل های بانک در راستای تحقق اهداف استراتژیک و همچنین اهداف تعیین شده بانک اظهار نمود : آگاهی از سیاستهای اعتباری با دو هدف تعیین تکلیف مطالبات بانک و همچنین ابزار کارآمد و موثر جذب منابع به عنوان مزیت رقابتی برای شعب عمل می نماید و دراین خصوص اشرافیت کامل همکاران نسبت به سیاستهای اعتباری زمینه ساز تحقق اهداف ابلاغی خواهد بود . در ادامه این نشست عالی پور با تشریح سیاستهای اعتباری نسبت به رفع ابهام همکاران از سیاستهای اعتباری اقدام نمود . گفتنی است در پایان نشست الیاس پاپی رییس دایره امور اعتباری مدیریت به سوالات و ابهامات همکاران د ر خصوص سیاست های اعتباری پاسخ داد .
آخرین بروزرسانی 1398/4/27