تازه های اخبار تازه های اخبار

ابلاغ سرفصل اهداف کلان بانک در سال 94

کارکنان صف وستاد با سرلوحه قراردادن اهداف تعیین شده بایستی از تمام ظرفیت های موجود استفاده نمایند

تاکید برجذب منابع صفر درصدی وتبیین صندوق پس انداز یکم
با توجه به ابلاغ سرفصل های اهداف کلان بانک در سال 94 جلسه ای با حضور
صیدنبی حیدریان مدیر شعب استان لرستان، موسوی اطهر معاون مدیریت رؤسای شعب ، دوایر و کارشناسان بانک در محل مدیریت لرستان برگزار شد . به گزارش روابط عمومی مدیریت لرستان حیدریان مدیر شعب استان گفت: کارکنان صف و ستاد با سرلوحه قراردادن اهداف تعیین شده بایستی از تمام ظرفیت ها استفاده نموده و با تکیه بر توانمندی های خود بتوانند نسبت به برنامه ریزی برای تحقق اهداف در تمام سرفصل ها اقدام نمایند وی ضمن تشریح مدل 1+5 و ریوس اهداف کلان بانک از تمام همکاران خواست نقطه نظرات خود را جهت برنامه ریزی های آینده به مدیریت ارایه دهند
ایشان تلاش در راستای اهداف بانک در خصوص جذب منابع صندوق مسکن یکم مورد تاکید قرارداد و گفت شعب باید اهدافی که در خصوص افتتاح صندوق مسکن یکم ارایه شده محقق نمایند
حیدریان در ادامه کاهش NPL را نیز به همکاران گوشزد نمود . در ادامه موسوی اطهر معاون مدیریت اهمیت تمرکز بر وصول مطالبات و تعیین تکلیف پرونده های مشکوک الوصول را مورد تاکید قرار داد
در پایان همکاران به ارایه نقطه نظرات خود پرداختند
آخرین بروزرسانی 1394/4/3